Nytt bygg kommer i løpet av 2024/25.

Spesialvirke furu,gran og hardved skjæres etter ordre.

Ta kontak.